Prohledat tento blog

sobota 16. ledna 2010

Jak krmit psa?


Chcete si pořídit pejska a nevíte čím a jak krmit psa? Nebo ho už máte a nejste si jisti zda děláte všechno zprávně? Výběrem vhodného krmiva, správným systémem krmení a důsledným dodržováním zásad zdravé výživy můžete ovlivnit zdravotní stav psa nebo kočky z 50-60%.

Jak krmit psa:

- Dospělého psa krmíme 1x denně. Někteří vetrináři doporučují krmit psy větších plemen 2x denně a také psy malých plemen krmit vícekrát denně.

Proč je dobré rozdělit krmení do několika dávek? Je to jedna z prevencí torze žaludku, která postihuje především psy velkých plemen. Pokud simptomy včas nerozeznáte a nevyhledáte ihned veterinární pomoc, je velké nebezpečí úmrtí.

Torze žaludku - Jak poznat první příznaky
Torze žaludku - Příčiny, příznaky, léčba, prevence a doporučení


- Je dobré krmit vždy ve stejnou dobu.

- Nikdy nencháváme přístup ke krmivu po celý den. Krmení necháme v misce po dobu 20ti minut, pak odneseme.

- Psa nepřekrmujeme. Dodržujte dávkování dle velikosti a váhy vašeho psa (plemene). Nadváha zkracuje vašemu miláčkovi život - zátěž na oběhový systém, klouby atd.

- Pes musí mít přístup k vodě po celý den. Voda by měla být vždy čerstvá a mělo by ji být v misce víc, než je schopen během dne vypít. Žíznění může způsobit onemocnění močových cest.

Močové kameny u psů - Příznaky, léčba, prevence

Čím krmit psa

Existuje několik způsobů, čím krmit psa

1. Suchá krmiva (granule)
2. Konzervy
3. Tradiční doma připravovaná dieta

Krmivo pro štěňata a březí/kojící feny
Krmivo pro dospělé psy
Krmivo pro staré psy/seniory

Všechny způsoby mají své výhody a nevýhody. Doporučuji přečíst si článek napsaný odborníky na výživu psa. Sami se pak rozhodněte jak a čím krmit psa.

Krmiva pro psy – MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


Pes je s člověkem spojen již řadu tisíciletí, v průběhu času postupně docházelo k částečné adaptaci psa na lidskou potravu. Pes jako původně téměř obligátní masožravec dnes není odkázán pouze na maso, případně na krmiva živočišného původu, ale dokáže získávat část živin a energie i z rostlinných krmiv. Nejpodstatnější složkou vyvážené krmné dávky však i přesto zůstává především krmivo živočišného původu (maso, droby a vedlejší produkty vznikající při porážení a bourání hospodářských zvířat), krmiva rostlinného původu mohou být významným zdrojem vitamínů a minerálních látek a svým obsahem dietetické vlákniny usnadňují pasáž zažitiny trávicím traktem.

V posledních desetiletích došlo ve způsobu krmení psů ve světě k významným změnám, a to především v oblasti přechodu od tradičního způsobu krmení k používání průmyslově vyráběných krmiv. Tento posun ve způsobu krmení psů je v posledních deseti letech stále patrnější i v našich podmínkách. Průmyslově vyráběná krmiva jsou na trhu dostupná v několika odlišných formách, jde především o „suchá kompletní krmiva“, „suchá doplňková krmiva“, „kompletní konzervovaná krmiva“ a „doplňková konzervovaná krmiva“ (tzv. masové konzervy).

Mimo obsah živin deklarovaný výrobcem na obalu může chovateli při posuzování kvality krmiva posloužit i jednoduchý klinický systém posouzení zdravotního stavu psa, upozorňující na špatnou kvalitu a zdravotní závadnost podávaného krmiva.

Bezprostředně (do 24 hod) po podání krmiva:

* změny v chování zvířete (bolestivé stavy, příznaky intoxikace)
* zvracení
* kvalita a kvantita výkalů (zápach, barva, konzistence, přítomnost nestrávených zbytků, krev, hlen, objem výkalů).

Po dlouhodobém podávání určitého typu krmení (manifestují za 6 až 8 týdnů po změně krmení):

* změny v hmotnosti zvířete (u mláďat růstu)
* změny na srsti (lesku, nadměrné vypadávání, pružnosti, jemnosti, barvy)
* změny na kůži (patologické změny, svědění apod.)
* změny na oku (výtok, hnisavý zánět spojivek apod.)

Suchá krmiva pro psy

Suchá krmiva pro psy obsahují mezi 6 – 10 % vlhkosti, jsou nejčastěji vyráběna tzv. extruzí v extrudérech, kdy za působení vysokých teplot a tlaků mění výchozí suroviny svoji strukturu i chemické složení, v menším zastoupení se můžeme na trhu setkat i se suchými krmivy lisovanými „za studena“. Krmiva lisovaná za studena mívají menší soudržnost a pokud nejsou použity kvalitní suroviny je i jejich výživná hodnota diskutabilní. Základními surovinami ve výrobě suchých krmiv pro psy jsou především obiloviny, masové, masokostní a rybí moučky, mléčné produkty, vitamíny a minerální látky. Negativa použití vyššího podílu složek rostlinného původu, především obilovin, jsou v těchto krmivech částečně redukována procesem extruze, kdy dochází vlivem vysokých teplot a tlaků nejen ke zvýšení stravitelnosti sacharidů, ale i chutnosti krmiva.

Suchá krmiva pro psy můžeme rozdělovat dle mnoha kritérií, a to na kompletní, která se používají jako jediné krmivo a doplňková podávaná společně s dalšími krmivy. Dále pak dle určení pro jednotlivé kategorie psů (štěňata, rostoucí psy, pracovní psy, psy v běžné zátěži atd.) a speciální diety určené například pro staré psy, obézní psy, případně jsou vyráběny klinické diety určené pro psy nemocné.

Obecně lze z pohledu zákazníka rozdělit suchá krmiva pro psy dle kvality, a to na kvalitní krmiva obsahující především vysoce jakostní komponenty, především maso, vedlejší produkty živočišného původu a menší množství jakostních rostlinných krmiv, tato krmiva se vyznačují především vysokým obsahem plnohodnotných bílkovin a energie. Krmiva střední kvality s vyšším podílem rostlinných krmiv, nižším obsahem bílkovin a obvykle i nižší chutností lze doporučit pouze pro psy v běžné zátěži. Poslední skupinou suchých krmiv pro psy jsou krmiva nízké kvality s velmi malým obsahem bílkovin (i pod 20 %) a nízkou stravitelností živin, způsobenou příliš vysokým podílem nepříliš vhodných složek rostlinného původu a nejakostních krmiv živočišného původu s proměnlivým obsahem živin.

Výhody:

1. Snadné dávkování.
2. Ve vhodných skladovacích podmínkách lze uchovat i několik měsíců.
3. Při správné volbě značky s přiměřeným poměrem cena/kvalita ekonomicky nejvýhodnější typ krmení.

Nevýhody:

1. Často nízká chutnost a odmítání krmiva psem zejména při přechodu z jiného typu krmiva.
2. Možnost zdravotních problémů u psů po dlouhodobém zkrmování levných „hypermarketových“ suchých krmiv nevhodného složení.

Krmivo pro psy v konzervách

Existují dva základní typy konzervovaných krmiv pro psy, kompletní krmiva a doplňkové (masové) konzervy. Kompletní konzervovaná krmiva obsahují podobně jako kompletní suchá krmiva směs masa, vedlejších produktů živočišného původu, obilovin, rostlinných bílkovin, vitamínů a minerálních látek. Druhým typem konzervovaných krmiv pro psy jsou tzv. masové konzervy, jejichž základními složkami je maso a vedlejší živočišné produkty, bez přídavku vitamínů a minerálních látek. Tato krmiva nelze podávat samostatně, ale zkrmují se spolu s dalšími doplňkovými krmivy – těstovinami, rýží, přílohovými suchými krmivy, zeleninou a vitamino-minerálními doplňky.

Konzervy jsou obvykle vyrobeny ze surovin s vysokým obsahem lehce stravitelných živin, jejichž výživná hodnota bývá často vyšší než u surovin používaných do srovnatelných suchých krmiv. Určitým problémem u tohoto typu krmiva je však samotný proces konzervace - sterilizace při teplotách od 105 do 130 °C za zvýšeného tlaku, kdy může docházet k významným ztrátám v obsahu biologicky účinných látek, zejména vitamínů.

Konzervované krmivo bývá obvykle psy dobře přijímáno pro jeho vysokou chutnost, zejména v porovnání se suchými krmivy. Jeho nevýhodou však je poměrně vysoká cena, která je dána především cenou obalu (plechovky) a vysokým podílem vody ve výrobku. Výhodou těchto krmiv je mimo již zmíněnou vysokou stravitelnost a chutnost také nenáročnost na přípravu a možnost velmi dlouhého uchování v uzavřeném obalu při běžných skladovacích podmínkách. Vzhledem k výživné hodnotě a chutnosti těchto krmiv je však nutné upozornit na možnost vzniku obezity u predisponovaných psů při jejich neomezeném zkrmování.

Výhody:

1. Obvykle velmi chutné krmivo, které je psem dobře přijímáno.
2. Nenáročné na přípravu a dávkování.
3. Snadno a dlouhodobě skladovatelné.

Nevýhody:

1. Vysoká cena.

Tradiční doma připravovaná dieta

I přes bouřlivý rozvoj v oblasti průmyslově vyráběných krmiv je tradiční doma připravená dieta stále převažujícím způsobem krmení psů. Při použití individuálně sestavené diety připravené zkušeným chovatelem jde stále ještě o nejlepší způsob výživy psů, nehledě na chutnost takto připravovaného krmiva, jemuž mohou v tomto smyslu částečně konkurovat pouze krmiva v konzervách. Příprava tradiční diety je však spojena s řadou problémů, běžný chovatel nebývá dostatečně vybaven nejen teoretickými znalostmi, ale i jeho praktické možnosti domácí přípravy krmiva bývají z důvodů její časové, prostorové i technické náročnosti omezené.

Výhody:

1. Obvykle velmi chutné krmivo, které je psem dobře přijímáno.
2. V případě jeho přípravy zkušeným chovatelem s dobrým technickým zázemím, může tradičně připravená krmná dávka nejlépe pokrýt individuální potřeby psa s ohledem na jeho druh a kategorii, pracovní zátěž, případně fázi reprodukčního cyklu.

Nevýhody:

1. Vysoké nároky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti chovatele.
2. Vysoké nároky na prostory a vybavení k přípravě krmiv a skladování surovin.
3. Vysoké nároky na výběr a zajištění vhodných surovin.
4. Poněkud vyšší náklady ve srovnání se suchými krmivy.

Zdroj: Krmiva pro psy – MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


Čtěte:

Návod jak na první pohled rozeznat kvalitní krmivo pro psy
Artemis - granule pro malá plemena
Granule pro psy - hodnotná strava pro domácí mazlíčky
Máte alergického psa s citlivou kůží či zažíváním? Jaké krmivo zvolit?
Jak poznat alergii u psa - Příznaky, léčba, nejčastější otázky a odpovědi
Alergie na potravu - Jak může krmivo ovlivnit alergii u psa
Může být pes alergický na granule?
Pes alergický na krmivo
Onemocnění kůže u psa a kočky - příznaky, příčiny, léčba
Máte alergického psa s citlivou kůží či zažíváním? Jaké krmivo zvolit?  

Žádné komentáře:

Okomentovat