Prohledat tento blog

pondělí 17. září 2012

Epileptický záchvat u psa


Epileptický záchvat u psů  mívá různé podoby. Zvíře stojí či leží na boku a třese se nebo má křeče. Oči jsou otevřené, ale vědomí je porušené. Během záchvatu nereaguje na oslovení. U psů je dost časté cvakání zuby, při kterém dochází ke zranění jazyku.

První záchvat trvá většinou několik vteřin a pak pomine. Zvíře se pak může chovat zcela normálně nebo se může motat a být dezorientované. Záchvaty nastávají většinou po probuzení nebo po jídle, kdy se v mozku náhle zvýší aktivita.

Po záchvatu, který trvá několik minut, nastává typické zotavování. To může trvat chvíli nebo u starších psů i několik hodin. Často se pejsci počůrají a to někdy již při záchvatu. Psi jsou velmi unavení a dezorientovaní, mají často hlad a žízeň. Poté následuje období, kdy se zvíře chová naprosto normálně. Toto období může být různě dlouhé (dny až měsíce).

Záchvat který trvá delší dobu může psa zabít.  V důsledku křečí svaly pracují na nejvyšší výkon a vyrábějí teplo. Tělesná teplota proto stoupá i po odeznění záchvatu. Pokud teplota vzroste nad 42 stupňů Celsia, je víře v akutním ohrožení života v důsledku možného selhání životních funkcí.

Někteří psi trpí záchvaty častěji, jiní nikoli. Nelze z toho však usuzovat, že opakované záchvaty znamenají zhoršení nemoci. Zdravotní stav se většinou zhoršuje s přibývajícím věkem nebo následkem jiných onemocnění.

U pravé epilepsie se dá někdy určit podnět, který vyvolá záchvat, proto je dobré zvíře dobře pozorovat a poznamenat si, co záchvatu předcházelo, jeho průběh i dobu trvání. Často se jedná o silné podněty zvenčí například nadměrný hluk apod. Záchvatu též může předcházet např. nadměrná fyzická zátěž či velký emoční stres  (radost, strach). Pokuste se vypozorovat, co záchvaty může způsobovat a snažte se těmto situacím předcházet, omezit nadměrné dráždění nervové tkáně.
Akupunktura a dietní změny mohou také pomoci snížit počet a rozsah záchvatů.

Co dělat když se u psa projeví epileptický záchvat

Při prvním záchvatu nedělejte nic a jen dohlédněte, aby nedošlo ke zbytečnému zranění.

Snažte se, aby bylo kolem pejska co nejméně lidí a jiných zvířat.

Psa raději nehlaďte ani nijak nedržte, mohl by vás omylem pokousat.

Za to, co se stane při záchvatu i po něm, nesmíte psa v žádném případě trestat.

Po záchvatu psovi umožněte odpočinek.

Pokud ale záchvat neustane do 5 minut, zavolejte vašemu vterináři, který podá nitrožilně injekci proti křečím.

Při záchvatu změřte teplotu. Je-li zvýšená (nad 39,5 stupňů), změřte ji znovu za dalších 30 minut.

Zvíře musíte přidržet, konec teploměru namočte do oleje, nadzvedněte ocas a pomalu zasuňte teploměr do konečníku. Pokud zvíře klade odpor v podobě reflexního sevření svěrače, nesnažte se ho překonat násilí, ale chvilku počkejte. K měření teploty je nutné teploměr zasunout asi 3 cm hluboko, jinak je naměřená hodnota nepřesná. Normální teplota u psa se pohybuje v rozmezí 37,5 – 39 stupňů, u kočka 38-39 stupňů. Mláďata mívají teplotu při horní hranici. Teplota měřená ráno je vždy nižší než teplota měřená odpoledne. Teplotu nad 40 stupňů řešte vždy s veterinářem!

Epilepsie je nemoci celoživotní a nevyléčitelnou. 

Pomocí léků však můžeme psovi zajistit spokojený a plnohodnotný život. Pokud bude pes léky užívat pravidelně, epileptických záchvatů bude minimum.

Fenobarbital je nejúčinnějším lékem k léčbě epilepsie u psů. Jeho hlavní počáteční nežádoucí účinek je sedace. Nicméně u většiny psů se v průběhu několika týdnů rozvine tolerance k sedativním účinkům. U některých psů může způsobit poškození jater. Bromid draselný může být také použit k léčbě epilepsie. Nemá potenciál způsobit poškození jater. Zřídka může způsobít ztuhlost zadních končetin, která se však obnoví jakmile je lék vysazen. Mnoho psů je nejlépe řízeno kombinací fenobarbitalu a bromidu draselného.

Pokud záchvaty nelze ovládat fenobarbitalem a bromidem draselným, lze použít jiné léky, jako je clonazepam, kyselina valproová, Clorazepate a mnoho dalších. Dávky jsou variabilní. Pravidelné monitorování hladin léků je nezbytné, jednak pro kontrolování samotných záchvatů a také aby se zabránilo toxicitě. Rovněž musí být pravidelně kontrolovány jaterní enzymy.

Pes trpící epilepsií musí být proto pod dohledem veterinárního lékaře.

Zdroj:
Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele psů a koček, Renata Popelářová, Grada, 2011    
WebMD.comhttp://pets.webmd.com/dogs/dog-epilepsy


Související články:

Návod jak na první pohled rozeznat kvalitní krmivo pro psy
Jak pečovat o psa s onemocněním ledvin

Žádné komentáře:

Okomentovat